Jam

Jam on kehittämäni menetelmä, mitä käytän sekä luennoitsijana että työpajojen vetäjänä. Se lähtökohtaisesti perustuu tutkittuun tietoon ja kulttuurien kansanperinteisiin.

Jam englannin puhekielestä tarkoittaa musikaalista improvisointia ryhmässä. Jam käsitteenä on minusta täydellinen synonyymi meditaatiolle tai kuuntelulle: annetaan ajatuksemme tulla ja mennä, pidetään itsemme ajatuksiimme takertumatta. Jam on irtautumista todellisuudesta, itseilmaisua, itsemme tyhjentämistä ja voimauttumista.

Jam koskee erilaisia luovuuden alueita:

 • Motion Jam
 • Voice Jam
 • Learn Jam
 • Art Jam
 • Sound Jam

Jam-menetelmälle on ominaista samoja piirteitä:

 • keskittyminen tiettyyn yhteen prosessiin (liikkeeseen, ääneen, taiteeseen, kieleen, oppimiseen)
 • asertiivisten oikeuksien vahvistamista – eli omien ja toisten rajojen kunniottamista (”Minulla on oikeus olla aito”, ”Minulla on oikeus ottaa itselleni tilaa ja aikaa, kun sitä kaipaan” jne)
 • kehon kuuntelua: intuitiivistä venyttelyä ja hengitystä
 • mielen kuuntelua: tunteiden tunnistamista ja hyväksyntää
 • sielun kuuntelua: ”where all the magic happens;)” , leikkisyyttä, heittäytymistä
 • työpajat tapahtuu aina ryhmässä: toinen peilaa itseämme, jakamalla omat kokemukset vahvistuvat.

Jam-menetelmän ideologiana on se, että ihminen on tasapainossa silloin, kun kehonsa, mielensä ja sielunsa ovat tasapainossa. Tasapainossa oleminen on onnellisuuden tunnetta, rauhaa. Kyky pysyä tasapainossa ihmisten seurassa kertoo ihmisen tietoisuudesta itsestään. Jam-menetelmän avulla pyritään löytää tasapainoa itsessämme ihmisjoukossa.

Motion Jam ja Voice Jam – työpajat sekä Learn Jam -luennot yhteistyössä Kalliolan Setlementin http://www.kalliola.fi & Kallion Kulttuuriverkoston http://www.kallionkulttuuriverkosto.fi kanssa.

Lisätietoa työpajasta löytyy blogistani https://motionjam.blogspot.com
Lisätietoa työpajasta löytyy blogistani https://voicejamit.blogspot.com
Lisätietoa työpajasta löytyy blogistani https://learnjam.blogspot.com