Jam

Jam on kehittämäni menetelmä, mitä käytän sekä luennoitsijana että työpajojen vetäjänä. Jam-menetelmä perustuu tutkittuun tietoon ja erilaisten kulttuurien kansanperinteisiin. Kuten esimerkiksi Voice Jam – työpajojen luonteessa on pohjalla tutkimuksia ääneen vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin ja vaikka Tuvalaisten kurkkulaulutekniikkaa tai suomalaisia kansanlauluja.

Jam englannin puhekielestä tarkoittaa musikaalista improvisointia ryhmässä. Minusta Jam sanana on täydellinen synonyymi meditaatiolle. Mikä vaan tekeminen voi olla meditatiivinen, kunhan annetaan ajatuksemme tulla ja mennä niihin takertumatta ja keskittymistä suunnataan yhteen prosessiin, vaikka laulamiseen. Jam on irtautumista todellisuudesta, se on pysähtymistä ja tyhjentämistä.

Jam menetelmänä koskee erilaisia luovuuden alueita:

 • Motion Jam
 • Voice Jam
 • Learn Jam
 • Art Jam
 • Sound Jam

Jam-menetelmälle on ominaista samoja piirteitä:

 • keskittyminen tiettyyn yhteen prosessiin (liikkeeseen, ääneen, taiteeseen, kieleen, oppimiseen)
 • asertiivisten oikeuksien vahvistamista – eli omien ja toisten rajojen kunniottamista (”Minulla on oikeus olla aito”, ”Minulla on oikeus ottaa itselleni tilaa ja aikaa, kun sitä kaipaan” jne)
 • kehon kuuntelua: intuitiivistä venyttelyä ja hengitystä
 • mielen kuuntelua: tunteiden tunnistamista ja hyväksyntää
 • sielun kuuntelua: ”where all the magic happens;)”
 • työpajat tapahtuu aina ryhmässä, eli yhdessäolon voima.

Jam-menetelmän ideologiana on se, että ihminen on tasapainossa silloin, kun kehonsa, mielensä ja sielunsa ovat tasapainossa. Tasapainossa oleminen on onnellisuuden tunnetta, rauhaa. Kyky pysyä tasapainossa ihmisten seurassa kertoo ihmisen tietoisuudesta itsestään. Jam-menetelmän avulla pyritään löytää tasapainoa itsessään ihmisjoukossa.

Motion Jam ja Voice Jam – työpajat sekä Learn Jam -luennot yhteistyössä Kalliolan Setlementin http://www.kalliola.fi & Kallion Kulttuuriverkoston http://www.kallionkulttuuriverkosto.fi kanssa.

Lisätietoa työpajasta löytyy blogistani https://motionjam.blogspot.com
Lisätietoa työpajasta löytyy blogistani https://voicejamit.blogspot.com
Lisätietoa luennosta löytyy blogista https://learnjam.blogspot.com